KUNDEPROSJEKTER

PROSJEKT 1 - LOJALITETSTJENESTER
 

Gjennom et nært samarbeid med våre kunder får vi en god og verdidreven tilnærming i diskusjonen rundt forretning og prosjekt målene. Dette er svært viktig for å sikre effektivitet og beste praksis i leveransene. Dette var også tilfelle når vi utviklet sømløse lojalitetsløsninger for CC Vest og Coop City Nord. Vi jobbet tett og kontinuerlig med begge kundene og deres designbyrå for å sikre gjenkjennelighet i selskapsprofilene gjennom  «look and feel» kombinert med løpende avstemming på kvaliteten i løsningene, 1x1 og POS integrasjonene.  

PROSJEKT 2 - NYHETSBREV & STATISTIKK
 

Drevet av bekymring rundt kostnadseffektivitet, brukervennlighet og risiko for inntektstap ble vi utfordret av Lyreco Norden til å utvikle en «state of the art» selvbetjent løsning for utforming, design og distribusjon av nyhetsbrev.

Innen 6 måneder hadde vi etablert en tjeneste som var langt utover kundens forventninger. Kapabiliteten til modulen er tilnærmet grenseløs og sikrer at de er synlige blant sine over 300 000 bedriftskunder kun sekunder etter å ha trykket på «send knappen». Lyreco foretar alle salg innen ecommerce  og en effektiv digital markedspromotering er således en kritisk faktor for suksess. 

PROSJEKT 3 - BRANDING & MARKETING

 

Mange offentlige virksomheter har i dag tydelige strategier for varemerke og gjenkjennelighet i markedet. Et viktig prinsipp er at det skal være konsistens

og kontinuitet slik at de enkelt kan identifiseres av partnere og klienter. Dette inkluderer også NAV som valgte Keiservarden som leverandør av nyhetsbrev-  modulen for alle sine fylkeskontorer. De vurderte at en uniform branding ville føre til en forbedret evne til å kommunisere og bli gjenkjent blant partnere. Gjennom prosjektet har Keiservarden levert en sikker og stabil tjeneste der NAVs ansatte enkelt kan håndtere utforming, design, distribusjon osv.   

© 2018 by Keiservarden Norway. All rights reserved