TIPS OG RÅD

NEDTELLING - NYE PERSONVERNREGLER
 

De nye personvernreglene (GDPR) er rett rundt hjørnet og trer formelt i kraft

25 mai d.å.  Er du og din virksomhet klar for de nye endringene?  Med flere og strengere plikter enn tidligere er tiden knapp. For å sikre en effektiv prosess har vi trukket opp en enkel veiviser til hjelp i prioritering og rekkefølgen i arbeidet.

 

Nedenfor har vi laget en forenklet sjekkliste som du kan studere og avstemme mot rutiner og praksis i din bedrift. Et godt utgangspunkt innen du starter er å sette deg inn i eksisterende regelverk. Se også Datatilsynets  sin veiledning.       

SJEKKLISTE - RUTINER OG SYSTEMER
 
 1. Hva slags persondata er samlet inn i din virksomhet?

 2. Hva er hensikten med å samle inn disse personlige opplysningene?

 3. Hva er det juridiske grunnlaget?

 4. Hva er kilden til dataene med personlige opplysninger?

 5. Hva er klassifikasjonen? (er de konfidensielle, anonyme, sensitive osv.)

 6. Hvor lenge blir persondata lagret?

 7. Hvem kan få tilgang til persondataene?

 8. Blir de personlige dataene overført til andre land?

 9. Hva slags system bruker din virksomhet for å lagre informasjonen?

 10. Har dere innhentet eksplisitt samtykke til å bruke dataene?

 11. Har personen blitt informert om at dere har informasjon om han /henne?

 12. Blir persondata delt med tredjepart, og hvorfor?

 13. Hvordan er informasjonen sikret?

  

KARTLEGGING - IMPLEMENTERING GDPR
 

De nye reglene vil ha stor innvirkning på hvordan bedrifter samler, behandler og bruker personlige data. Selskaper som ikke etterlever de nye reglene kan risikere bøter, sviktende tillit og omdømme i markedet. Det er derfor viktig at arbeidet med å kartlegge data og etablere gode rutiner igangsettes raskt.

 

Avstemming mot sjekklisten gjør at du kan evaluere hvilke data som er relevant for din forretning.  Etabler deretter sikkerhetstiltak som beskytter de personlige opplysningene og implementer gode rutiner for tilgang, sletting og arkivering av brukerdata. Dersom du trenger støtte til dette arbeidet kan vi i Keiservarden hjelpe. Kontakt oss via vårt kontaktskjema for avtale om bidrag til GDPR.    

 

  

© 2018 by Keiservarden Norway. All rights reserved